HotLine 0913100219
Ô dù ngoài trời
Dù nhập khẩu ODU 019B

Dù nhập khẩu ODU 019B

Giá: 00 VNĐ
Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Giá: 6.260.000 VNĐ
Dù vuông không viền

Dù vuông không viền

Giá: 00 VNĐ
Dù tròn lệch tâm 3m7

Dù tròn lệch tâm 3m7

Giá: 2.700.000 VNĐ
Dù vuông nhôm 4x4m

Dù vuông nhôm 4x4m

Giá: 8.900.000 VNĐ
Dù vuông 3mx3m=9m2

Dù vuông 3mx3m=9m2

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 033

Dù nhôm ODU 033

Giá: 5.500.000 VNĐ
Dù vuông lệch tâm 3mx3m

Dù vuông lệch tâm 3mx3m

Giá: 00 VNĐ
Dù treo tường ODU 036

Dù treo tường ODU 036

Giá: 2.750.000 VNĐ
Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Giá: 00 VNĐ
Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù vuông 3x3m trụ tròn

Dù vuông 3x3m trụ tròn

Giá: 00 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034

Dù treo nhập khẩu ODU 034

Giá: 1.800.000 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Giá: 1.600.000 VNĐ
Ô dù quảng cáo ODU 038

Ô dù quảng cáo ODU 038

Giá: 275.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 040

Dù nhôm ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp SUZUKI

Lều xếp SUZUKI

Giá: 00 VNĐ
Ghế Cafe
Ghế nhựa GCP 012

Ghế nhựa GCP 012

Giá: 360.000 VNĐ
Ghế xếp cafe loại thấp

Ghế xếp cafe loại thấp

Giá: 145.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 027

Ghế nhựa GCP 027

Giá: 360.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 473

Ghế cafe GCP 473

Giá: 187.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 034+

Ghế cafe GCP 034+

Giá: 860.000 VNĐ
Bàn cafe BCP 015+

Bàn cafe BCP 015+

Giá: 2.500.000 VNĐ
Ghế cafe tolitx GCP 008

Ghế cafe tolitx GCP 008

Giá: 340.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 016-1

Ghế nhựa GCP 016-1

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 053+

Ghế cafe GCP 053+

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 102 -1

Ghế cafe GCP 102 -1

Giá: 320.000 VNĐ
Bàn 4 ghế BCP 074 (vang)+

Bàn 4 ghế BCP 074 (vang)+

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhôm cafe GCP 024

Ghế nhôm cafe GCP 024

Giá: 770.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 010

Ghế Tolix GCP 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa GCP 036

Ghế nhựa GCP 036

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 043+

Ghế cafe GCP 043+

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Giá: 860.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Giá: 460.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Giá: 200.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Giá: 200.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 055

Ghế nhựa GCP 055

Giá: 250.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 015

Ghế cafe GCP 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Giá: 00 VNĐ
Ghế GCP 016

Ghế GCP 016

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn ghế GCP 033

Bộ bàn ghế GCP 033

Giá: 360.000 VNĐ
Bộ bàn ghế GCP 033

Bộ bàn ghế GCP 033

Giá: 2.610.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 060

Ghế nhựa cafe GCP 060

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 065

Ghế nhựa cafe GCP 065

Giá: 680.000 VNĐ
Bàn xếp di động để máy tính

Bàn xếp di động để máy tính

Giá: 3.500.000 VNĐ
Ghế Bar
Ghế bar GQB 039

Ghế bar GQB 039

Giá: 670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 035

Ghế bar GQB 035

Giá: 540.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Giá: 450.000 VNĐ
Ghế bar GQB 046+

Ghế bar GQB 046+

Giá: 650.000 VNĐ
Ghế bar GQB 044+

Ghế bar GQB 044+

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 018+-

Ghế bar GQB 018+-

Giá: 630.000 VNĐ
Ghế bar GQB 022+-

Ghế bar GQB 022+-

Giá: 620.000 VNĐ
Ghế bar GQB 037+

Ghế bar GQB 037+

Giá: 580.000 VNĐ
Ghế bar GQB 040+-

Ghế bar GQB 040+-

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 036

Ghế bar GQB 036

Giá: 480.000 VNĐ
Ghế bar GQB 954

Ghế bar GQB 954

Giá: 750.000 VNĐ
Ghế bar GQB 953

Ghế bar GQB 953

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế bar GQB 006+

Ghế bar GQB 006+

Giá: 1.380.000 VNĐ
Ghế bar GQB 005+

Ghế bar GQB 005+

Giá: 1.670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 001+

Ghế bar GQB 001+

Giá: 990.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054

Ghế quầy Bar GQB 054

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055

Ghế quầy bar GQB 055

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056

Ghế quầy bar GQB 056

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054 (màu Tím nhạt)

Ghế quầy Bar GQB 054 (màu Tím nhạt)

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053 (màu Xanh dương)

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053 (màu Xanh dương)

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế quầy bar gỗ GQB 058

Ghế quầy bar gỗ GQB 058

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế băng chờ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 00 VNĐ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 2.600.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 008

Ghế băng chờ IOXN 008

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 009

Ghế băng chờ IOXN 009

Giá: 2.700.000 VNĐ
Ghế sofa
Ghế Sofa cafe

Ghế Sofa cafe

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 003

Ghế sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 004

Ghế sofa GSF 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 006

Ghế sofa GSF 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 002

Ghế Sofa Cafe GCN 002

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 003

Ghế Sofa Cafe GCN 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 005

Ghế Sofa Cafe GCN 005

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 006

Ghế Sofa Cafe GCN 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 007

Ghế Sofa Cafe GCN 007

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 008

Ghế Sofa Cafe GCN 008

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 009

Ghế Sofa Cafe GCN 009

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 010

Ghế Sofa Cafe GCN 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 011

Ghế Sofa Cafe GCN 011

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 012

Ghế Sofa Cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 013

Ghế Sofa Cafe GCN 013

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 015

Ghế Sofa Cafe GCN 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 016

Ghế Sofa Cafe GCN 016

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 017

Ghế Sofa Cafe GCN 017

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 018

Ghế Sofa Cafe GCN 018

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa cafe GCN 019

Ghế Sofa cafe GCN 019

Giá: 850.000 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 020

Ghế sofa cafe GCN 020

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 005

Ghế sofa cafe GCN 005

Giá: 10 VNĐ
Bàn sôfa

Bàn sôfa

Giá: 00 VNĐ
Bàn cafe BCN 002

Bàn cafe BCN 002

Giá: 00 VNĐ
Ghế Cafe Gỗ
Ghế cafe GCP 1447 (Hiroshima)

Ghế cafe GCP 1447 (Hiroshima)

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 1464

Ghế cafe GCP 1464

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Giá: 500.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 101+

Ghế gỗ cafe GCP 101+

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 105

Ghế gỗ cafe GCP 105

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 086

Ghế cafe GCP 086

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 102 -1

Ghế cafe GCP 102 -1

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế cafe Genny

Ghế cafe Genny

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ cafe 1397 (Bistro)

Ghế gỗ cafe 1397 (Bistro)

Giá: 270.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Giá: 850.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 088

Ghế cafe GCP 088

Giá: 00 VNĐ
tin tức - sự kiện
 • GỖ NHỰA COMPOSITE NGOÀI TRỜI LÀ GÌ?

  Mặc dù gỗ nhựa composite (hay còn gọi tắt là gỗ nhựa) đã là một vật liệu rất quen thuộc trên thế giới từ khá lâu. Nhưng tại Việt Nam, loại vật liệu này vẫn chưa được hiểu biết đúng đắn và rộng rãi dẫn đến việc cả kiến trúc sư, nhà thầu và người sử dụng trực tiếp đều chưa thực sự biết cách phân biệt hai dòng sản phẩm chính: Gỗ nhựa composite ngoài trời và trong nhà, cũng như ứng dụng của từng dòng vật liệu.
  xem chi tiết
 • Tạo không gian ngoài trời sinh động với thiết kế bàn ghế sân vườn hiện đại

  Không chỉ tô điểm cho không gian nội thất, bàn ghế cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho các không gian ngoại thất, đặc biệt là trong khu vực sân vườn của những ngôi nhà có diện tích rộng. Bàn ghế sân vườn vừa phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi, thư giãn lại vừa có thể làm cho ngôi nhà thêm sinh động và ấn tượng.
  xem chi tiết
 • Hoàn thiện vẻ đẹp cho mái ấm của riêng mình với đồ nội thất gia đình

  Trong thị trường hiện nay nhiều người coi việc thiết kế nhà cửa và nội thất là một đam mê bởi nội thất của căn nhà thể hiện tính cách cũng như sở thích của người sở hữu. Sản xuất đồ nội thất gia đình đang dần trở thành hình thức kinh doanh phổ biến trong những năm gần đây. Vì nhu cầu tìm kiếm đồ nội thất đẹp của khách hàng ngày càng cao, các công ty theo đó cũng mở ra nhiều showroom giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất.
  xem chi tiết
 • Nên mua bàn ghế quán cafe ở đâu?

  Những năm trở lại đây, xu hướng kinh doanh quán cafe đang ngày một nhiều và trở nên phổ biến hơn. Với sức cạnh tranh mạnh, ngoài thức uống ngon thì không gian quán quyết định rất nhiều đến lượng khách hàng đến với quán. Trong số đó, bàn ghế quán cafe lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên sự hoàn hảo cho không gian.
  xem chi tiết
 • Ghế giám đốc – không thể đầu tư qua loa

  Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hàng năm có rất nhiều doanh nghiệp được mở ra, nhu cầu mua các thiết bị văn phòng cho tới sản phẩm liên quan là rất lớn, nhất là nội thất văn phòng. Đối với nội thất văn phòng thì bạn có biết sản phẩm cần có sự đầu tư một cách đặc biệt là sản phẩm nào không? đó chính là ghế giám đốc.
  xem chi tiết