HotLine 0913.100.219
Sản phẩm bán chạy

 • Bàn xếp di động để máy tính

  Bàn xếp di động để máy tính

  Giá: 3.500.000 VNĐ
 • Bàn xếp di động

  Bàn xếp di động

  Giá: 3.500.000 VNĐ
 • Ghế nhựa cafe GCP 065

  Ghế nhựa cafe GCP 065

  Giá: 680.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế cafe (1 bàn vuông cafe BCP 835 + 4 ghế nhựa cafe GCP 060)

  Bộ bàn ghế cafe (1 bàn vuông cafe BCP 835 + 4 ghế nhựa cafe GCP 060)

  Giá: 4.470.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 005 và 3 ghế GCP 033)

  Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 005 và 3 ghế GCP 033)

  Giá: 2.610.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế cafe (1 bàn tròn cafe BCP 005 và 4 ghế EAMES GCP 033)

  Bộ bàn ghế cafe (1 bàn tròn cafe BCP 005 và 4 ghế EAMES GCP 033)

  Giá: 3.080.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 030 và 4 ghế GCP 016)

  Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 030 và 4 ghế GCP 016)

  Giá: 3.920.000 VNĐ
 • Bàn tròn cafe BCP 030

  Bàn tròn cafe BCP 030

  Giá: 1.800.000 VNĐ

Ô dù ngoài trời
Dù nhập khẩu ODU 019B

Dù nhập khẩu ODU 019B

Giá: 00 VNĐ
Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Giá: 6.260.000 VNĐ
Dù tròn lệch tâm 3m7

Dù tròn lệch tâm 3m7

Giá: 2.700.000 VNĐ
Dù nhôm 4x4m ODU 007

Dù nhôm 4x4m ODU 007

Giá: 8.900.000 VNĐ
Dù vuông 3mx3m=9m2

Dù vuông 3mx3m=9m2

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 033

Dù nhôm ODU 033

Giá: 5.500.000 VNĐ
Dù vuông xuất khâu 3x3m

Dù vuông xuất khâu 3x3m

Giá: 00 VNĐ
Dù treo tường ODU 036

Dù treo tường ODU 036

Giá: 2.750.000 VNĐ
Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Giá: 00 VNĐ
Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034

Dù treo nhập khẩu ODU 034

Giá: 1.800.000 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Giá: 1.800.000 VNĐ
Ô dù quảng cáo ODU 038

Ô dù quảng cáo ODU 038

Giá: 275.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 040

Dù nhôm ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp SUZUKI

Lều xếp SUZUKI

Giá: 00 VNĐ
Ghế Cafe
Ghế xếp cafe loại thấp

Ghế xếp cafe loại thấp

Giá: 145.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 034+

Ghế cafe GCP 034+

Giá: 860.000 VNĐ
Bàn cafe BCP 015+

Bàn cafe BCP 015+

Giá: 2.500.000 VNĐ
Ghế cafe tolitx GCP 008

Ghế cafe tolitx GCP 008

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 016-1

Ghế nhựa GCP 016-1

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 053

Ghế cafe GCP 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế nhôm cafe GCP 024

Ghế nhôm cafe GCP 024

Giá: 570.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 010

Ghế Tolix GCP 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa GCP 036

Ghế nhựa GCP 036

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 043+

Ghế cafe GCP 043+

Giá: 840.000 VNĐ
Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Giá: 860.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Giá: 470.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Giá: 300.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Giá: 300.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 055

Ghế nhựa GCP 055

Giá: 285.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 015

Ghế cafe GCP 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Giá: 1.250.000 VNĐ
Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Giá: 5.450.000 VNĐ
Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 030 và 4 ghế GCP 016)

Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 030 và 4 ghế GCP 016)

Giá: 3.920.000 VNĐ
Bộ bàn ghế cafe (1 bàn tròn cafe BCP 005 và 4 ghế EAMES GCP 033)

Bộ bàn ghế cafe (1 bàn tròn cafe BCP 005 và 4 ghế EAMES GCP 033)

Giá: 3.080.000 VNĐ
Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 005 và 3 ghế GCP 033)

Bộ bàn ghế cafe (1 bàn BCP 005 và 3 ghế GCP 033)

Giá: 2.610.000 VNĐ
Bộ bàn ghế cafe (1 bàn vuông cafe BCP 835 + 4 ghế nhựa cafe GCP 060)

Bộ bàn ghế cafe (1 bàn vuông cafe BCP 835 + 4 ghế nhựa cafe GCP 060)

Giá: 4.470.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 065

Ghế nhựa cafe GCP 065

Giá: 680.000 VNĐ
Bàn xếp di động

Bàn xếp di động

Giá: 3.500.000 VNĐ
Bàn xếp di động để máy tính

Bàn xếp di động để máy tính

Giá: 3.500.000 VNĐ
Ghế Bar
Ghế bar GQB 039

Ghế bar GQB 039

Giá: 670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 035

Ghế bar GQB 035

Giá: 540.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế bar GQB 046+

Ghế bar GQB 046+

Giá: 650.000 VNĐ
Ghế bar GQB 907

Ghế bar GQB 907

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế bar GQB 044+

Ghế bar GQB 044+

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 018+-

Ghế bar GQB 018+-

Giá: 630.000 VNĐ
Ghế bar GQB 022+-

Ghế bar GQB 022+-

Giá: 620.000 VNĐ
Ghế bar GQB 037+

Ghế bar GQB 037+

Giá: 580.000 VNĐ
Ghế bar GQB 040+-

Ghế bar GQB 040+-

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 036

Ghế bar GQB 036

Giá: 480.000 VNĐ
Ghế bar GQB 954

Ghế bar GQB 954

Giá: 00 VNĐ
Ghế bar GQB 953

Ghế bar GQB 953

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế bar GQB 006+

Ghế bar GQB 006+

Giá: 1.380.000 VNĐ
Ghế bar GQB 005+

Ghế bar GQB 005+

Giá: 1.670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 001+

Ghế bar GQB 001+

Giá: 990.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054

Ghế quầy Bar GQB 054

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055

Ghế quầy bar GQB 055

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056

Ghế quầy bar GQB 056

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057

Ghế quầy bar GQB 057

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057 - Màu đen

Ghế quầy bar GQB 057 - Màu đen

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054

Ghế quầy Bar GQB 054

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế băng chờ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 3.350.000 VNĐ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 2.600.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 008

Ghế băng chờ IOXN 008

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 009

Ghế băng chờ IOXN 009

Giá: 2.700.000 VNĐ
Ghế sofa
Ghế Sofa cafe

Ghế Sofa cafe

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 003

Ghế sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 004

Ghế sofa GSF 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 006

Ghế sofa GSF 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 001

Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 001

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 002

Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 002

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 003

Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | Ghế làm Nail GSP 004

Ghế tiệm Spa | Ghế làm Nail GSP 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 005

Ghế tiệm Spa | ghế làm Nail GSP 005

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiêm Spa | ghế làm Nail GSP 006

Ghế tiêm Spa | ghế làm Nail GSP 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiêm Spa | ghế làm Nail GSP 007

Ghế tiêm Spa | ghế làm Nail GSP 007

Giá: 00 VNĐ
Ghế tiệm Spa | Ghế làm Nail GSP 008

Ghế tiệm Spa | Ghế làm Nail GSP 008

Giá: 00 VNĐ
Quạt làm mát bằng nước
Quạt cn hơi nước 35YD

Quạt cn hơi nước 35YD

Giá: 4.990.000 VNĐ
Quạt làm mát 5000

Quạt làm mát 5000

Giá: 4.900.000 VNĐ
May làm mát 12000

May làm mát 12000

Giá: 9.200.000 VNĐ
Quat hơi nước 9000

Quat hơi nước 9000

Giá: 7.500.000 VNĐ
Ghế Cafe Gỗ
Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Giá: 750.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 092

Ghế cafe GCP 092

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 091

Ghế cafe GCP 091

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 101+

Ghế gỗ cafe GCP 101+

Giá: 340.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 053

Ghế cafe GCP 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 105

Ghế gỗ cafe GCP 105

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 086

Ghế cafe GCP 086

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 102 -1

Ghế cafe GCP 102 -1

Giá: 370.000 VNĐ
Ghế cafe Genny

Ghế cafe Genny

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Giá: 770.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 088

Ghế cafe GCP 088

Giá: 00 VNĐ
tin tức - sự kiện
 • Tại sao dù lệch tâm lại được ưa chuộng rộng rãi?

  Những chiếc ô dù có lẽ đã trở nên vô cùng quen thuộc với cuộc sống hàng ngày khi chúng xuất hiện ở khắp các khu du lịch nghỉ dưỡng, quán cafe,… Với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người sử dụng, các mẫu ô dù đã được cải tiến ngày càng hiện đại hơn, trong đó, sản phẩm dù lệch tâm đang rất được mọi người ưa thích và chọn lựa.
  xem chi tiết
 • Ghế mây cafe có những ưu điểm gì?

  Bạn không còn lạ lẫm với những chiếc ghế nhựa giả mây tại nhiều không gian quán cà phê. Từ sản phẩm này mà không gian quán trở nên có tính thẩm mỹ hơn. Ghế mây cafe có những ưu điểm gì cũng bài viết dưới.
  xem chi tiết
 • Tại sao nên sử dụng ghế dây cafe?

  Các mẫu ghế cà phê trên thị trường hiện nay khá đa dạng. Điều này khẳng định nhu cầu của người dùng cũng đã và đang ngày càng khắt khe hơn. Nhiều đơn vị hiện nay đã sử dụng ghế dây cafe như một sản phẩm không thể thiếu góp phần tạo nên những điểm nhấn cho quán cà phê. Đây cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng và hài lòng về chất lượng mang lại.
  xem chi tiết
 • Ghế xếp cafe: Mẫu ghế phổ biến đối với quán cà phê ngoài trời

  Lựa chọn nội thất như bàn ghế để bố trí cho quán cafe chưa bao giờ là điều đơn giản và dễ dàng. Hiện nay các thương hiệu nội thất cho ra mắt rất nhiều mẫu ghế cafe khác nhau phục vụ cho nhiều không gian quán cafe với phong cách khác nhau.Ghế xếp cafe là sản phẩm đang rất được ưa chuộng đối với các không gian quán cafe ngoài trời. Đọc bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu ghế này nhé!
  xem chi tiết
 • Đặc điểm nổi trội của ghế nhân viên

  Từ trước đến nay, nội thất văn phòng vẫn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng không thể nào thiếu được đối với hầu hết các công ty, doanh nghiệp ở tất cả mọi lĩnh vực. Trong đó, ghế nhân viên với ưu thế nổi bật về cả mẫu mã lẫn tính năng chính là một trong những đồ dùng nội thất cần thiết để tạo nên không gian làm việc thoải mái cho những người làm việc tại văn phòng.
  xem chi tiết