HotLine 0913100219
Ô dù ngoài trời
Dù nhập khẩu ODU 019B

Dù nhập khẩu ODU 019B

Giá: 00 VNĐ
Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Dù tròn N,khẩu ODU 023A

Giá: 6.260.000 VNĐ
Dù tròn lệch tâm 3m7

Dù tròn lệch tâm 3m7

Giá: 2.700.000 VNĐ
Dù vuông nhôm 4x4m

Dù vuông nhôm 4x4m

Giá: 8.900.000 VNĐ
Dù vuông 3mx3m=9m2

Dù vuông 3mx3m=9m2

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 033

Dù nhôm ODU 033

Giá: 5.500.000 VNĐ
Dù vuông xuất khâu 3x3m

Dù vuông xuất khâu 3x3m

Giá: 00 VNĐ
Dù treo tường ODU 036

Dù treo tường ODU 036

Giá: 2.750.000 VNĐ
Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Dù nhôm tâm lệch ODU 26B

Giá: 00 VNĐ
Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Dù lệch tâm tròn ODU 004B

Giá: 3.200.000 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034

Dù treo nhập khẩu ODU 034

Giá: 1.800.000 VNĐ
Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Dù treo nhập khẩu ODU 034 kem

Giá: 1.800.000 VNĐ
Ô dù quảng cáo ODU 038

Ô dù quảng cáo ODU 038

Giá: 275.000 VNĐ
Dù nhôm ODU 040

Dù nhôm ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Dù che nắng nhập khẩu ODU 040

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp SUZUKI

Lều xếp SUZUKI

Giá: 00 VNĐ
Ghế Cafe
Ghế xếp cafe loại thấp

Ghế xếp cafe loại thấp

Giá: 145.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 034+

Ghế cafe GCP 034+

Giá: 860.000 VNĐ
Bàn cafe BCP 015+

Bàn cafe BCP 015+

Giá: 2.500.000 VNĐ
Ghế cafe tolitx GCP 008

Ghế cafe tolitx GCP 008

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 016-1

Ghế nhựa GCP 016-1

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 053

Ghế cafe GCP 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế nhôm cafe GCP 024

Ghế nhôm cafe GCP 024

Giá: 570.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Ghế nhựa GCP 022 (cây trúc)

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 010

Ghế Tolix GCP 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa GCP 036

Ghế nhựa GCP 036

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 043+

Ghế cafe GCP 043+

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Ghế cafe nhựa GCP 034-1

Giá: 860.000 VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 160.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Ghế nhựa GCP 033 (Eames)

Giá: 480.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Đỏ)

Giá: 250.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Ghế nhựa GCP 001 DSW (Trắng)

Giá: 250.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 055

Ghế nhựa GCP 055

Giá: 285.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 015

Ghế cafe GCP 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Ghế cafe chân sắt bọc nệm

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn ghế cafe chân sắt bọc nệm 001

Bộ bàn ghế cafe chân sắt bọc nệm 001

Giá: 5.450.000 VNĐ
Bộ bàn 4 ghế GCP 016

Bộ bàn 4 ghế GCP 016

Giá: 3.920.000 VNĐ
Bộ bàn ghế GCP 033

Bộ bàn ghế GCP 033

Giá: 3.080.000 VNĐ
Bộ bàn ghế GCP 033

Bộ bàn ghế GCP 033

Giá: 2.610.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 060

Ghế nhựa cafe GCP 060

Giá: 4.470.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 065

Ghế nhựa cafe GCP 065

Giá: 680.000 VNĐ
Bàn xếp di động để máy tính

Bàn xếp di động để máy tính

Giá: 3.500.000 VNĐ
Ghế Sofa cafe GCN 019

Ghế Sofa cafe GCN 019

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 020

Ghế sofa cafe GCN 020

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 019 (màu trắng)

Ghế sofa cafe GCN 019 (màu trắng)

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 005 (màu trắng)

Ghế sofa cafe GCN 005 (màu trắng)

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 021

Ghế sofa cafe GCN 021

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 022

Ghế sofa cafe GCN 022

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 024

Ghế sofa cafe GCN 024

Giá: 00 VNĐ
Bàn cafe BCN 002

Bàn cafe BCN 002

Giá: 00 VNĐ
Ghế Bar
Ghế bar GQB 039

Ghế bar GQB 039

Giá: 670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 035

Ghế bar GQB 035

Giá: 540.000 VNĐ
Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Ghế Tolix GCP 007 (đỏ)

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế bar GQB 046+

Ghế bar GQB 046+

Giá: 650.000 VNĐ
Ghế bar GQB 907

Ghế bar GQB 907

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế bar GQB 044+

Ghế bar GQB 044+

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 018+-

Ghế bar GQB 018+-

Giá: 630.000 VNĐ
Ghế bar GQB 022+-

Ghế bar GQB 022+-

Giá: 620.000 VNĐ
Ghế bar GQB 037+

Ghế bar GQB 037+

Giá: 580.000 VNĐ
Ghế bar GQB 040+-

Ghế bar GQB 040+-

Giá: 640.000 VNĐ
Ghế bar GQB 036

Ghế bar GQB 036

Giá: 480.000 VNĐ
Ghế bar GQB 954

Ghế bar GQB 954

Giá: 860.000 VNĐ
Ghế bar GQB 953

Ghế bar GQB 953

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế bar GQB 006+

Ghế bar GQB 006+

Giá: 1.380.000 VNĐ
Ghế bar GQB 005+

Ghế bar GQB 005+

Giá: 1.670.000 VNĐ
Ghế bar GQB 001+

Ghế bar GQB 001+

Giá: 990.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054

Ghế quầy Bar GQB 054

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055

Ghế quầy bar GQB 055

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056

Ghế quầy bar GQB 056

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057

Ghế quầy bar GQB 057

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Ghế quầy bar GQB 055 - Màu đỏ

Giá: 1.200.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Ghế quầy bar GQB 056 - Màu trắng

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057 - Màu đen

Ghế quầy bar GQB 057 - Màu đen

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế quầy Bar GQB 054 (màu Tím nhạt)

Ghế quầy Bar GQB 054 (màu Tím nhạt)

Giá: 930.000 VNĐ
Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053 (màu Xanh dương)

Ghế quầy Bar cổ điển GQB 053 (màu Xanh dương)

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế quầy bar chân sắt mặt gỗ GQB 058

Ghế quầy bar chân sắt mặt gỗ GQB 058

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar chân sắt mặt gỗ GQB 058 (màu trắng)

Ghế quầy bar chân sắt mặt gỗ GQB 058 (màu trắng)

Giá: 00 VNĐ
Ghế băng chờ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 00 VNĐ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 2.600.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 008

Ghế băng chờ IOXN 008

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 009

Ghế băng chờ IOXN 009

Giá: 2.700.000 VNĐ
Ghế sofa
Ghế Sofa cafe

Ghế Sofa cafe

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 003

Ghế sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 004

Ghế sofa GSF 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa GSF 006

Ghế sofa GSF 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế làm Nail GSP 001

Ghế làm Nail GSP 001

Giá: 00 VNĐ
Ghế làm Nail GSP 007

Ghế làm Nail GSP 007

Giá: 00 VNĐ
Ghế làm Nail GSP 008

Ghế làm Nail GSP 008

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 001

Ghế Sofa Cafe GCN 001

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 002

Ghế Sofa Cafe GCN 002

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 003

Ghế Sofa Cafe GCN 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 004

Ghế Sofa Cafe GCN 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 005

Ghế Sofa Cafe GCN 005

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 006

Ghế Sofa Cafe GCN 006

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 007

Ghế Sofa Cafe GCN 007

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 008

Ghế Sofa Cafe GCN 008

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 009

Ghế Sofa Cafe GCN 009

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 010

Ghế Sofa Cafe GCN 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 011

Ghế Sofa Cafe GCN 011

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 012

Ghế Sofa Cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 013

Ghế Sofa Cafe GCN 013

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 014

Ghế Sofa Cafe GCN 014

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 015

Ghế Sofa Cafe GCN 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 016

Ghế Sofa Cafe GCN 016

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 017

Ghế Sofa Cafe GCN 017

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Cafe GCN 018

Ghế Sofa Cafe GCN 018

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa cafe GCN 019

Ghế Sofa cafe GCN 019

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 020

Ghế sofa cafe GCN 020

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 019 (màu trắng)

Ghế sofa cafe GCN 019 (màu trắng)

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 005 (màu trắng)

Ghế sofa cafe GCN 005 (màu trắng)

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 021

Ghế sofa cafe GCN 021

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 022

Ghế sofa cafe GCN 022

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe GCN 024

Ghế sofa cafe GCN 024

Giá: 00 VNĐ
Bàn sôfa

Bàn sôfa

Giá: 00 VNĐ
Bàn cafe BCN 002

Bàn cafe BCN 002

Giá: 00 VNĐ
Quạt làm mát bằng nước
Quạt cn hơi nước 35YD

Quạt cn hơi nước 35YD

Giá: 3.700.000 VNĐ
Quạt cn hơi nước 4500 YD

Quạt cn hơi nước 4500 YD

Giá: 4.400.000 VNĐ
Quạt làm mát 5000

Quạt làm mát 5000

Giá: 4.900.000 VNĐ
Quat hơi nước 9000

Quat hơi nước 9000

Giá: 7.500.000 VNĐ
Ghế Cafe Gỗ
Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Ghế cafe GCP 103-5 (Compass)

Giá: 750.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 092

Ghế cafe GCP 092

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 091

Ghế cafe GCP 091

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 101+

Ghế gỗ cafe GCP 101+

Giá: 340.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 053

Ghế cafe GCP 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCP 105

Ghế gỗ cafe GCP 105

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 086

Ghế cafe GCP 086

Giá: 710.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 102 -1

Ghế cafe GCP 102 -1

Giá: 370.000 VNĐ
Ghế cafe Genny

Ghế cafe Genny

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Ghế cafe GCP 085 (Grace Arm)

Giá: 770.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053 đen

Ghế nhôm GCP 053 đen

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 088

Ghế cafe GCP 088

Giá: 00 VNĐ
tin tức - sự kiện
 • Phân loại các kiểu băng ghế chờ đẹp

  Những công ty, cơ quan, hành chính văn phòng hay siêu thị, cửa hàng là nơi có rất đông người qua lại, việc lắp đặt trang bị các băng ghế chờ là điều cần thiết và quan trọng để tạo sự thoải mái, hài lòng với khách hàng
  xem chi tiết
 • Các mẫu băng ghế chờ phổ biến hiện nay dành cho bạn

  Hiện nay, ở các trường học, trung tâm, bệnh viện… băng ghế phòng chờ là vô cùng phổ biến. Băng ghế không chỉ giúp khách hàng có sự thoải mái trong việc ngồi chờ mà còn tăng tính thẩm mỹ và chuyên nghiệp cho môi trường làm việc của bạn. Vậy hiện nay có những mẫu băng ghế chờ phổ biến được ưa chuộng nào, và địa chỉ cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng ở đâu? Cùng tìm hiểu về chúng thông qua bài viết dưới đây.
  xem chi tiết
 • Những nét đặc trưng của ghế trưởng phòng

  Thị trường hiện nay ngày càng trở nên đông đúc với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp, công ty. Mỗi công ty hay doanh nghiệp thì không thể thiếu vắng được hình bóng của các vị trí lãnh đạo, chiến đa số trong các vị trí lãnh đạo chính là vị trí trưởng phòng
  xem chi tiết
 • Những vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn ghế trưởng phòng

  Trong không gian làm việc của trưởng phòng sản phẩm ghế đóng vai trò rất quan trọng, quyết định rất nhiều đến chất lượng làm việc cũng như thể hiện được bộ mặt của công ty bạn. Tuy nhiên để làm được điều đó các bạn cần phải có được những sự nghiên cứu và tham khảo lựa chọn nhất định, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những vấn đề cần quan tâm khi lựa chọn Ghế trưởng phòng nhé!
  xem chi tiết
 • Bí quyết lựa chọn ô dù che quán cafe bạn không thể bỏ qua

  Dạo quanh các con phố trên thị trường hiện nay ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc ô dù lớn ở mọi ngóc ngách của vỉa hè. Không chỉ đơn thuần là để che nắng che mưa mà đối với những quán cafe nó còn có một vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian riêng cho quán và thu hút được nhiều khách hàng
  xem chi tiết