Ghế xếp

Dưới đây là những loại ghế có thể gấp lại hoặc xếp lại với nhâu theo từng chồng khí không sử dụng.

Bộ bàn ghế Hol Sankyo GCP 027*

Bộ bàn ghế Hol Sankyo GCP 027*

Giá: 235.000 VNĐ
Ghế nhựa-Tiffany: GCP 008

Ghế nhựa-Tiffany: GCP 008

Giá: 240.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 3039

Ghế cafe GCP 3039

Giá: VNĐ
Ghế cafe nhựa GCP 3040

Ghế cafe nhựa GCP 3040

Giá: VNĐ
Ghế cafe nhựa Circus

Ghế cafe nhựa Circus

Giá: VNĐ
Ghế quán cafe GAI21

Ghế quán cafe GAI21

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoai trời GN 068

Ghế nhôm đúc ngoai trời GN 068

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 088A

Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 088A

Giá: 2.350.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 067

Ghế cafe GCP 067

Giá: VNĐ
Ghế cafe GSC 051

Ghế cafe GSC 051

Giá: VNĐ
Ghế Bành Resol Como

Ghế Bành Resol Como

Giá: VNĐ
Ghế nhựa Thonet GCP 052b

Ghế nhựa Thonet GCP 052b

Giá: 520.000 VNĐ
Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Giá: VNĐ
Ghế nhà hàng Tiffany

Ghế nhà hàng Tiffany

Giá: VNĐ
Ghế xếp cafe GCS 062

Ghế xếp cafe GCS 062

Giá: 120.000 VNĐ
Ghế cafe sắt GCS 050

Ghế cafe sắt GCS 050

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế xếp cafe GCS 003

Ghế xếp cafe GCS 003

Giá: 195.000 VNĐ
Ghế xếp lưới cafe GCS 005

Ghế xếp lưới cafe GCS 005

Giá: 265.000 VNĐ
Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Giá: VNĐ
Ghế xếp ioxn GCS 001

Ghế xếp ioxn GCS 001

Giá: 105.000 VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: VNĐ
Ghế xếp ioxn GCS 002

Ghế xếp ioxn GCS 002

Giá: 115.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 015

Ghế cafe GCP 015

Giá: 310.000 VNĐ
Ghế  nhựa Viento :GCP 018

Ghế nhựa Viento :GCP 018

Giá: 510.000 VNĐ
Bộ Bàn Ghế Filly  GCP 043

Bộ Bàn Ghế Filly GCP 043

Giá: 380.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 042

Ghế cafe GCP 042

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe GCG 066A

Ghế gỗ cafe GCG 066A

Giá: 430.000 VNĐ
Ghế cafe GCG 046

Ghế cafe GCG 046

Giá: 250.000 VNĐ
Ghế cafe GCG 080

Ghế cafe GCG 080

Giá: 370.000 VNĐ
Ghế nhôm cafe GCG 024

Ghế nhôm cafe GCG 024

Giá: 780.000 VNĐ
Ghế cafe GNĐ 024A

Ghế cafe GNĐ 024A

Giá: 550.000 VNĐ
Ghế cafe GCG 079

Ghế cafe GCG 079

Giá: 260.000 VNĐ
Ghế cafe GCG 048

Ghế cafe GCG 048

Giá: 500.000 VNĐ
Ghế café Reford xếp gọn GCG 025

Ghế café Reford xếp gọn GCG 025

Giá: 890.000 VNĐ
Bộ 4 ghế gỗ Reford gấp GCG 025

Bộ 4 ghế gỗ Reford gấp GCG 025

Giá: 890.000 VNĐ
Ghế nhôm lưới Textilene trắng GN 002

Ghế nhôm lưới Textilene trắng GN 002

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 077+

Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 077+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc có nệm GN 068

Ghế nhôm đúc có nệm GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế nhôm đức GN 076

Ghế nhôm đức GN 076

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 073

Ghế nhôm đúc GN 073

Giá: VNĐ
Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 072+

Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 072+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 071

Ghế nhôm đúc GN 071

Giá: 2.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc cafe GN 069+

Ghế nhôm đúc cafe GN 069+

Giá: 2.690.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Ghế nhôm lưới Textilene GN 009

Ghế nhôm lưới Textilene GN 009

Giá: VNĐ
Ghế nhôm Textilene GN 008

Ghế nhôm Textilene GN 008

Giá: VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: VNĐ
Ghế lưới Textilene GN 007

Ghế lưới Textilene GN 007

Giá: VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Ghế nhôm lưới GN 005

Ghế nhôm lưới GN 005

Giá: VNĐ
Ghế nhôm lưới GN 004

Ghế nhôm lưới GN 004

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế lưới Textilene GN 003

Ghế lưới Textilene GN 003

Giá: VNĐ
Ghế Textilene GN 002

Ghế Textilene GN 002

Giá: 1.350.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052

Bàn 6 ghế nhôm GN 052

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm GN 052A

Bộ bàn 4 ghế nhôm GN 052A

Giá: 01 VNĐ
Ghế nhôm Textilene GN 001

Ghế nhôm Textilene GN 001

Giá: 1.150.000 VNĐ
Bộ bàn ghế Koalas: GCP 038*

Bộ bàn ghế Koalas: GCP 038*

Giá: 310.000 VNĐ
Bộ ghế nhựa đức GCP 013*

Bộ ghế nhựa đức GCP 013*

Giá: 425.000 VNĐ
Ghế nhựa Hol Sankyo: GCP 027*

Ghế nhựa Hol Sankyo: GCP 027*

Giá: 235.000 VNĐ
Ghế nhựa remy : GCP 060

Ghế nhựa remy : GCP 060

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế cafe GN 010

Ghế cafe GN 010

Giá: VNĐ
Ghế nhôm cafe GN 025

Ghế nhôm cafe GN 025

Giá: 760.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 017

Ghế nhựa GCP 017

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế cafe Filly GCP 043

Ghế cafe Filly GCP 043

Giá: 380.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 009

Ghế nhựa cafe GCP 009

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 017

Ghế nhựa cafe GCP 017

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế Caprice nhựa  GCP 022

Ghế Caprice nhựa GCP 022

Giá: 450.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 016

Ghế nhựa GCP 016

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 016

Ghế cafe GCP 016

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 012

Ghế nệm cafe GCN 012

Giá: VNĐ
Ghế nhôm vàng GCP 053

Ghế nhôm vàng GCP 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix nhập khẩu GCS 008*

Ghế Tolix nhập khẩu GCS 008*

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 011

Ghế cafe GCP 011

Giá: 295.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 019

Ghế nhựa GCP 019

Giá: 410.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 051

Ghế cafe GCP 051

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 056

Ghế cafe GCP 056

Giá: 00 VNĐ
Ghế cafe GCP 005

Ghế cafe GCP 005

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhập khẩu GCP 011

Ghế nhập khẩu GCP 011

Giá: 340.000 VNĐ
Ghế cafe Torino GCP 071

Ghế cafe Torino GCP 071

Giá: 00 VNĐ
Ghế  nhựa GCP 057

Ghế nhựa GCP 057

Giá: 240.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 034+

Ghế cafe GCP 034+

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 1428

Ghế cafe GCP 1428

Giá: VNĐ
Ghế cafe Sydney GCP 025

Ghế cafe Sydney GCP 025

Giá: VNĐ
Ghế cafe Torilan GCP 071

Ghế cafe Torilan GCP 071

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 049

Ghế cafe GCP 049

Giá: VNĐ
Ghế nhựa GCP 033B

Ghế nhựa GCP 033B

Giá: VNĐ
Ghế nhựa GCP 039

Ghế nhựa GCP 039

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhựa GCP 011A

Ghế nhựa GCP 011A

Giá: 340.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 013

Ghế nhựa GCP 013

Giá: 650.000 VNĐ
Ghê nhôm gỗ GCG 052

Ghê nhôm gỗ GCG 052

Giá: 1.250.000 VNĐ
Ghế nhựa Torino GCP 049

Ghế nhựa Torino GCP 049

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đen GN 053

Ghế nhôm đen GN 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 023( trái tim)

Ghế cafe GCP 023( trái tim)

Giá: 490.000 VNĐ
Ghế nhựa GCP 014

Ghế nhựa GCP 014

Giá: 650.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 084

Ghế cafe GCP 084

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 099

Ghế cafe GCP 099

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 004

Ghế cafe GCP 004

Giá: 720.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 003

Ghế cafe GCP 003

Giá: 400.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 074

Ghế cafe GCP 074

Giá: 1.100.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 010

Ghế cafe GCP 010

Giá: 165.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 037

Ghế cafe GCP 037

Giá: VNĐ
Ghế Ghost Arm : GCP 080

Ghế Ghost Arm : GCP 080

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 564

Ghế cafe GCP 564

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 054

Ghế cafe GCP 054

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 106

Ghế cafe GCP 106

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 107

Ghế cafe GCP 107

Giá: VNĐ
Ghế nhựa GCP 077

Ghế nhựa GCP 077

Giá: VNĐ
Ghế cafe GN 010

Ghế cafe GN 010

Giá: VNĐ
Ghế nhựa GCP 016

Ghế nhựa GCP 016

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế cape GCP 556

Ghế cape GCP 556

Giá: 840.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 031

Ghế cafe GCP 031

Giá: VNĐ
Ghế cafe GCP 039

Ghế cafe GCP 039

Giá: VNĐ
Ghế chim hoàng GCP 057

Ghế chim hoàng GCP 057

Giá: 220.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 486

Ghế cafe GCP 486

Giá: 280.000 VNĐ
Ghế lưới Textilene fabirc GCP 056

Ghế lưới Textilene fabirc GCP 056

Giá: VNĐ
Ghế nhựa GCP 026

Ghế nhựa GCP 026

Giá: 980.000 VNĐ
Ghế nhôm GCP 053

Ghế nhôm GCP 053

Giá: VNĐ