Sản phẩm bán chạy

 • Ghế cafe nemo

  Ghế cafe nemo

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhựa Thonet GCP 052b

  Ghế nhựa Thonet GCP 052b

  Giá: VNĐ
 • Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

  Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

  Giá: VNĐ
 • Dù nhôm chính tâm ODU/039

  Dù nhôm chính tâm ODU/039

  Giá: 01 VNĐ
 • Dù tròn lệch tâm 3m7 hai mầu

  Dù tròn lệch tâm 3m7 hai mầu

  Giá: VNĐ
 • Ô lệch tâm treo ODU 034

  Ô lệch tâm treo ODU 034

  Giá: 1.350.000 VNĐ
 • Dù vuông giá rẻ ODU 028

  Dù vuông giá rẻ ODU 028

  Giá: 1.350.000 VNĐ
 • Dù lệch tâm giá rẻ ODU 028

  Dù lệch tâm giá rẻ ODU 028

  Giá: 1.350.000 VNĐ

Ô dù ngoài trời
Dù nhôm chính tâm ODU/039

Dù nhôm chính tâm ODU/039

Giá: 01 VNĐ
Dù vuông giá rẻ ODU 028

Dù vuông giá rẻ ODU 028

Giá: 1.350.000 VNĐ
Dù tròn lệch tâm 3m7

Dù tròn lệch tâm 3m7

Giá: 2.700.000 VNĐ
Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

Giá: 3.400.000 VNĐ
dù vuông 3m x 3m giá rẻ

dù vuông 3m x 3m giá rẻ

Giá: 2.650.000 VNĐ
Dù vuông ODU.004-3x3 xuất khẩu

Dù vuông ODU.004-3x3 xuất khẩu

Giá: 01 VNĐ
Dù lệch tâm tròn ODU 023A

Dù lệch tâm tròn ODU 023A

Giá: 00 VNĐ
Dù lênh tâm vuông 3x3 ODU 022

Dù lênh tâm vuông 3x3 ODU 022

Giá: 4.800.000 VNĐ
Lều xếp 3m0x3m0

Lều xếp 3m0x3m0

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp 2mx2m LEU 002T

Lều xếp 2mx2m LEU 002T

Giá: 1.350.000 VNĐ
Lều xếp 3.0x3.0m YAMAHA

Lều xếp 3.0x3.0m YAMAHA

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp 3.0mx4m5m

Lều xếp 3.0mx4m5m

Giá: 00 VNĐ
Dù nhôm UDO 023

Dù nhôm UDO 023

Giá: 01 VNĐ
Dù Lệch tâm ODU 022B

Dù Lệch tâm ODU 022B

Giá: 4.800.000 VNĐ
Dù tròn chính tâm ODU 043

Dù tròn chính tâm ODU 043

Giá: 950.000 VNĐ
Dù vuông ODU 023

Dù vuông ODU 023

Giá: 00 VNĐ
Dù Lệch tâm ODU 027

Dù Lệch tâm ODU 027

Giá: 01 VNĐ
Ô Treo Lệch tâm ODU 034

Ô Treo Lệch tâm ODU 034

Giá: 1.350.000 VNĐ
Dù lao kèn

Dù lao kèn

Giá: 01 VNĐ
Dù treo ODU/034*

Dù treo ODU/034*

Giá: 1.350.000 VNĐ
Dù tròn chính tâm cung đình ODU 060

Dù tròn chính tâm cung đình ODU 060

Giá: 01 VNĐ
Dù treo tường ODU 036

Dù treo tường ODU 036

Giá: 2.750.000 VNĐ
Dù gỗ tâm giữa 3m0 ODU/041

Dù gỗ tâm giữa 3m0 ODU/041

Giá: 1.100.000 VNĐ
Dù tròn Quảng Cáo ODU/037

Dù tròn Quảng Cáo ODU/037

Giá: 275.000 VNĐ
Dù lệch tâm ODU 028

Dù lệch tâm ODU 028

Giá: 1.350.000 VNĐ
Bàn ghế cafe
Ghế Bành Resol Como

Ghế Bành Resol Como

Giá: 00 VNĐ
Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa sát nệm

Ghế sofa sát nệm

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn cafe BCP 015

Bộ bàn cafe BCP 015

Giá: 00 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 060

Ghế nhôm đúc GN 060

Giá: 1.500.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Giá: 2.650.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: 00 VNĐ
Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Giá: 15.500.000 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

Giá: 01 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Giá: 01 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế nệm GCN 022A*

Ghế nệm GCN 022A*

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 017*

Ghế nệm cafe GCN 017*

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 012

Ghế nệm cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe
Ghế sofa sát nệm

Ghế sofa sát nệm

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GSF 028

Ghế nệm caffe GSF 028

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế sofa giường GSF 003

Ghế sofa giường GSF 003

Giá: 01 VNĐ
Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 037

Ghế nệm caffe GCN 037

Giá: 00 VNĐ
Ghế nêm Caffe GCN 036

Ghế nêm Caffe GCN 036

Giá: 01 VNĐ
Ghế nệm GCN 031

Ghế nệm GCN 031

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 030

Ghế nệm caffe GCN 030

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Beds giường nằm

Ghế Sofa Beds giường nằm

Giá: 3.500.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 016

Ghế nệm cafe GCN 016

Giá: 2.100.000 VNĐ
Ghế Sofa GSF 019

Ghế Sofa GSF 019

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa GSF 014

Ghế Sofa GSF 014

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar
Ghế bar Tolix GCS 007

Ghế bar Tolix GCS 007

Giá: 495.000 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055

Ghế quầy bar GQB 055

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 025

Ghế quầy bar GQB 025

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057

Ghế quầy bar GQB 057

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 053

Ghế quầy bar GQB 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế bar GQB 001

Ghế bar GQB 001

Giá: 990.000 VNĐ
Ghế bar GQB 006

Ghế bar GQB 006

Giá: 1.380.000 VNĐ
Ghế bar GQB 017

Ghế bar GQB 017

Giá: 520.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe
Ghế gỗ Mango GCG 001

Ghế gỗ Mango GCG 001

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế cafe Wormley GCG 054

Ghế cafe Wormley GCG 054

Giá: 1.980.000 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 052

Ghế Vienna Thonet GCG 052

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 053

Ghế Vienna Thonet GCG 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ Louis GCG 039

Ghế gỗ Louis GCG 039

Giá: 1.400.000 VNĐ
Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Giá: 1.600.000 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Giá: 01 VNĐ
Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế cafe chữ A - GCG 030

Ghế cafe chữ A - GCG 030

Giá: 460.000 VNĐ
Ghế nhôm đen GN 053

Ghế nhôm đen GN 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe
Ghế Bành Resol Como

Ghế Bành Resol Como

Giá: 00 VNĐ
Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa sát nệm

Ghế sofa sát nệm

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GSF 028

Ghế nệm caffe GSF 028

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Giá: 00 VNĐ
Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn cafe BCP 015

Bộ bàn cafe BCP 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt mặt đá GCS 52b

Ghế sắt mặt đá GCS 52b

Giá: 01 VNĐ
Ghế gỗ Mango GCG 001

Ghế gỗ Mango GCG 001

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế Cafe GCN 069

Ghế Cafe GCN 069

Giá: 450.000 VNĐ
Ghế cafe Wormley GCG 054

Ghế cafe Wormley GCG 054

Giá: 1.980.000 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 052

Ghế Vienna Thonet GCG 052

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 053

Ghế Vienna Thonet GCG 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ Louis GCG 039

Ghế gỗ Louis GCG 039

Giá: 1.400.000 VNĐ
Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Giá: 1.600.000 VNĐ
Ghế nệm GCN 039

Ghế nệm GCN 039

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa GCN 018

Ghế Sofa GCN 018

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 037

Ghế nệm caffe GCN 037

Giá: 00 VNĐ
Ghế Nệm GCN 035

Ghế Nệm GCN 035

Giá: 00 VNĐ
Ghế nêm Caffe GCN 036

Ghế nêm Caffe GCN 036

Giá: 01 VNĐ
Ghế nệm GCN 031

Ghế nệm GCN 031

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 030

Ghế nệm caffe GCN 030

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm GCN 029

Ghế nệm GCN 029

Giá: 01 VNĐ
Ghế nệm Diva GCN 025

Ghế nệm Diva GCN 025

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 022

Ghế nệm caffe GCN 022

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế nệm Eric GCN 024

Ghế nệm Eric GCN 024

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 033*

Ghế nhựa cafe GCP 033*

Giá: 395.000 VNĐ
Ghế cafe eames GCP 001

Ghế cafe eames GCP 001

Giá: 220.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế cafe nhựa chân gỗ GCP 036

Ghế cafe nhựa chân gỗ GCP 036

Giá: 395.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 014

Ghế nệm cafe GCN 014

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 012

Ghế nệm cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế Tolix lót mặt gỗ GCS 008A

Ghế Tolix lót mặt gỗ GCS 008A

Giá: 00 VNĐ
Ghế bar Tolix GCS 007

Ghế bar Tolix GCS 007

Giá: 495.000 VNĐ
Ghế sắt mặt đá GCS 053

Ghế sắt mặt đá GCS 053

Giá: 700.000 VNĐ
Ghế nhôm đen GN 053

Ghế nhôm đen GN 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix GCS 008

Ghế Tolix GCS 008

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế băng chờ
Ghế băng chờ IOXN 008

Ghế băng chờ IOXN 008

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 009

Ghế băng chờ IOXN 009

Giá: 2.700.000 VNĐ
Ghế băng chờ GBC 005

Ghế băng chờ GBC 005

Giá: 1.950.000 VNĐ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 3.350.000 VNĐ
Nội thất văn phòng
Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Giá: 00 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Giá: 00 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Giá: 00 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 030

Ghế văn phòng GVP 030

Giá: 770.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế chân quỳ GVP 046

Ghế chân quỳ GVP 046

Giá: 00 VNĐ
Ghế phòng họp 1116

Ghế phòng họp 1116

Giá: 830.000 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Giá: 00 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới cao GVP 052C

Ghế lưới cao GVP 052C

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới cao GVP 052C

Ghế lưới cao GVP 052C

Giá: 00 VNĐ
tin tức - sự kiện
 • Ưu điểm của bàn ghế cafe sắt là gì? Mua ở đâu?

  Mặc dù có nhiều chất liệu bàn ghế cafe được ra đời, tuy nhiên bàn ghế cafe sắt vẫn là lựa chọn được mọi người ưa chuộng hàng đầu. Vậy sản phẩm này có ưu điểm gì, đâu là địa chỉ cung cấp bàn ghế cafe sắt uy tín, chất lượng, tham khảo bài viết sau đây để tìm câu trả lời bạn nhé.
  xem chi tiết
 • Có nên mua bàn ghế cafe nhựa hay không?

  Trong một thị trường vô cùng đa dạng các tùy chọn về bàn ghế cafe, có nhiều lý do để bạn ưu tiên sử dụng bàn ghế cafe nhựa. Nếu bạn vẫn còn đang phân vân về dòng sản phẩm này, hãy cùng khám phá những lợi ích tuyệt vời của chúng trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời cho bản thân nhé!
  xem chi tiết
 • 999 mẫu bàn ghế cafe ngoài trời đẹp

  Bạn muốn mua bàn ghế cafe ngoài trời? Bạn chưa tìm được mẫu mã bàn ghế nào đẹp và phù hợp với không gian quán của mình? Tham khảo bài viết chia sẻ sau đây của chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm được câu trả lời đầy đủ cho mình nhé.
  xem chi tiết
 • 5 vấn đề quan trọng cần lưu ý khi mua bàn ghế cafe

  Với tình trạng hàng giả và hàng kém chất lượng tràn lan như hiện nay, cùng với sự đa dạng về mẫu mã và thương hiệu sản phẩm, việc chọn mua bàn ghế cafe trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Để giữ an toàn cho ngân sách cá nhân và tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng, bạn hãy lưu ý một số vấn đề quan trọng được đề cập trong bài viết dưới đây nhé!
  xem chi tiết
 • 99 bộ bàn ghế cafe sofa đẹp

  Thay vì sử dụng những loại bàn ghế cafe truyền thống thì hiện nay các sản phẩm bàn ghế sofa được ưa chuộng sử dụng nhiều hơn hẳn. Vậy dòng sản phẩm này có điểm gì nổi bật, đâu là mẫu bàn ghế cafe sofa đẹp, tham khảo bài viết chia sẻ sau đây để hiểu rõ hơn điều đó bạn nhé.
  xem chi tiết
 • Tại sao bàn ghế cafe chất lượng là yếu tố quyết định thành công của quán?

  Bàn ghế cafe không chỉ đơn thuần là nơi ngồi uống cà phê mà còn là trái tim của không gian quán. Chất lượng của bàn ghế không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái của khách hàng, mà còn tạo nên sự đẳng cấp và sự khác biệt cho quán. Trong bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của bàn ghế cafe chất lượng trong việc xây dựng một không gian độc đáo và thu hút khách hàng.
  xem chi tiết
 • Tư vấn cách sắp xếp bàn ghế cafe để tối ưu hóa không gian quán

  Khi thiết kế không gian quán cafe, việc sắp xếp bàn ghế một cách thông minh sẽ giúp tạo ra sự linh hoạt và tăng khả năng sử dụng diện tích hiệu quả. Hãy cùng khám phá những nguyên tắc thiết kế và những gợi ý sắp xếp bàn ghế cafe để tận dụng tối đa không gian có sẵn trong quán, từ đó mang đến sự thoải mái và thích thú tối đa cho thực khách để thu hút họ đến quán nhiều hơn bạn nhé!
  xem chi tiết
 • Hướng dẫn vệ sinh bàn ghế cafe theo từng chất liệu

  Dù bạn có lựa chọn bộ bàn ghế cafe chất lượng tốt đến đâu mà không áp dụng phương pháp vệ sinh đúng cách thì nó cũng xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng. Bởi vậy nếu chưa có kinh nghiệm, hãy tham khảo những cách vệ sinh sản phẩm này đúng chuẩn ở bên dưới.
  xem chi tiết