Sản phẩm bán chạy

 • Ghế sofa giường GSF 003

  Ghế sofa giường GSF 003

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm cafe GCN 040

  Ghế nệm cafe GCN 040

  Giá: VNĐ
 • Ghế sofa cafe GSF 003

  Ghế sofa cafe GSF 003

  Giá: 930.000 VNĐ
 • Dù tròn lệch tâm 3m7

  Dù tròn lệch tâm 3m7

  Giá: 2.700.000 VNĐ
 • Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

  Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

  Giá: 3.800.000 VNĐ
 • Dù vuông lệch tâm 3m0*3m0

  Dù vuông lệch tâm 3m0*3m0

  Giá: 2.950.000 VNĐ
 • Dù vuông giá rẻ ODU 028

  Dù vuông giá rẻ ODU 028

  Giá: 1.400.000 VNĐ
 • Dù tròn lệch tâm 3m

  Dù tròn lệch tâm 3m

  Giá: 1.900.000 VNĐ

Ô dù ngoài trời
Dù tròn lệch tâm 3m7

Dù tròn lệch tâm 3m7

Giá: 2.700.000 VNĐ
Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

Dù lệch tâm đòn bẩy ODU 021

Giá: 3.800.000 VNĐ
dù vuông 3m x 3m giá rẻ

dù vuông 3m x 3m giá rẻ

Giá: 2.650.000 VNĐ
Dù vuông ODU.004-3x3 xuất khẩu

Dù vuông ODU.004-3x3 xuất khẩu

Giá: 00 VNĐ
Dù lệch tâm tròn ODU 023A

Dù lệch tâm tròn ODU 023A

Giá: 00 VNĐ
Dù lênh tâm vuông 3x3 ODU 022

Dù lênh tâm vuông 3x3 ODU 022

Giá: 4.800.000 VNĐ
Lều xếp 3.0x3.0m

Lều xếp 3.0x3.0m

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp 2m x 2m giá rẻ LX 002

Lều xếp 2m x 2m giá rẻ LX 002

Giá: 1.350.000 VNĐ
Lều xếp 3.0x3.0m YAMAHA

Lều xếp 3.0x3.0m YAMAHA

Giá: 00 VNĐ
Lều xếp 3.0mx4m5m

Lều xếp 3.0mx4m5m

Giá: 00 VNĐ
Dù nhôm UDO 023

Dù nhôm UDO 023

Giá: 00 VNĐ
Dù Lệch tâm ODU 019

Dù Lệch tâm ODU 019

Giá: 00 VNĐ
Dù Lệch tâm ODU 022B

Dù Lệch tâm ODU 022B

Giá: 4.800.000 VNĐ
Dù tròn chính tâm

Dù tròn chính tâm

Giá: 1.500.000 VNĐ
Dù vuông ODU 023

Dù vuông ODU 023

Giá: 00 VNĐ
Dù Lệch tâm ODU 027

Dù Lệch tâm ODU 027

Giá: 00 VNĐ
Dù lao kèn

Dù lao kèn

Giá: 00 VNĐ
Dù treo ODU/034

Dù treo ODU/034

Giá: 1.800.000 VNĐ
Dù treo tường ODU 036

Dù treo tường ODU 036

Giá: 2.750.000 VNĐ
Dù gỗ tâm giữa 3m0

Dù gỗ tâm giữa 3m0

Giá: 00 VNĐ
Dù thép chính tâm

Dù thép chính tâm

Giá: 950.000 VNĐ
Dù nhôm chính tâm ODU/039

Dù nhôm chính tâm ODU/039

Giá: 00 VNĐ
Dù lệch tâm ODU 028

Dù lệch tâm ODU 028

Giá: 1.800.000 VNĐ
Bàn ghế cafe
Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn cafe BCP 015

Bộ bàn cafe BCP 015

Giá: 00 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 060

Ghế nhôm đúc GN 060

Giá: 1.500.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Giá: 2.650.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: 00 VNĐ
Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Giá: 15.500.000 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

Giá: 00 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Giá: 00 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế nệm GCN 022A*

Ghế nệm GCN 022A*

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 017*

Ghế nệm cafe GCN 017*

Giá: 900.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 012

Ghế nệm cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa cafe
Ghế sofa giường GSF 003

Ghế sofa giường GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 037

Ghế nệm caffe GCN 037

Giá: 00 VNĐ
Ghế nêm Caffe GCN 036

Ghế nêm Caffe GCN 036

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm GCN 031

Ghế nệm GCN 031

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 030

Ghế nệm caffe GCN 030

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa Beds giường nằm

Ghế Sofa Beds giường nằm

Giá: 3.500.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 016

Ghế nệm cafe GCN 016

Giá: 2.100.000 VNĐ
Ghế Sofa GSF 019

Ghế Sofa GSF 019

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa GSF 014

Ghế Sofa GSF 014

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar
Ghế quầy bar GQB 058

Ghế quầy bar GQB 058

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 055

Ghế quầy bar GQB 055

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 025

Ghế quầy bar GQB 025

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 057

Ghế quầy bar GQB 057

Giá: 00 VNĐ
Ghế quầy bar GQB 053

Ghế quầy bar GQB 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế bar GQB 001

Ghế bar GQB 001

Giá: 990.000 VNĐ
Ghế bar GQB 006

Ghế bar GQB 006

Giá: 1.380.000 VNĐ
Ghế bar GQB 017

Ghế bar GQB 017

Giá: 520.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe
Ghế gỗ Mango GCG 001

Ghế gỗ Mango GCG 001

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế cafe Wormley GCG 054

Ghế cafe Wormley GCG 054

Giá: 1.980.000 VNĐ
Ghế gỗ lưới Thonet GCG 051

Ghế gỗ lưới Thonet GCG 051

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 052

Ghế Vienna Thonet GCG 052

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 053

Ghế Vienna Thonet GCG 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm gỗ Lưới GCG 040a

Ghế nệm gỗ Lưới GCG 040a

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ Louis GCG 039

Ghế gỗ Louis GCG 039

Giá: 1.400.000 VNĐ
Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Giá: 1.600.000 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Bộ 4 ghế nhôm GN 050

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế cafe chữ A - GCG 030

Ghế cafe chữ A - GCG 030

Giá: 460.000 VNĐ
Ghế nhôm đen GN 053

Ghế nhôm đen GN 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế cafe
Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Bộ bàn ghế Sofa GSF 003

Giá: 00 VNĐ
Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Ghế sofa mệm cafe GSF 003a

Giá: 00 VNĐ
Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Ghế xếp nhập khẩu GCS 004

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn cafe BCP 015

Bộ bàn cafe BCP 015

Giá: 00 VNĐ
Ghế sắt mặt đá GCS 52b

Ghế sắt mặt đá GCS 52b

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ Mango GCG 001

Ghế gỗ Mango GCG 001

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế Cafe GCN 069

Ghế Cafe GCN 069

Giá: 450.000 VNĐ
Ghế cafe Wormley GCG 054

Ghế cafe Wormley GCG 054

Giá: 1.980.000 VNĐ
Ghế gỗ lưới Thonet GCG 051

Ghế gỗ lưới Thonet GCG 051

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 052

Ghế Vienna Thonet GCG 052

Giá: 00 VNĐ
Ghế Vienna Thonet GCG 053

Ghế Vienna Thonet GCG 053

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm gỗ Lưới GCG 040a

Ghế nệm gỗ Lưới GCG 040a

Giá: 00 VNĐ
Ghế gỗ Louis GCG 039

Ghế gỗ Louis GCG 039

Giá: 1.400.000 VNĐ
Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Ghế gỗ Louis có tay GCG 039

Giá: 1.600.000 VNĐ
Ghế nệm GCN 039

Ghế nệm GCN 039

Giá: 00 VNĐ
Ghế Sofa GCN 018

Ghế Sofa GCN 018

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 037

Ghế nệm caffe GCN 037

Giá: 00 VNĐ
Ghế Nệm GCN 035

Ghế Nệm GCN 035

Giá: 00 VNĐ
Ghế nêm Caffe GCN 036

Ghế nêm Caffe GCN 036

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm GCN 031

Ghế nệm GCN 031

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 030

Ghế nệm caffe GCN 030

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm GCN 029

Ghế nệm GCN 029

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm Diva GCN 025

Ghế nệm Diva GCN 025

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm caffe GCN 022

Ghế nệm caffe GCN 022

Giá: 950.000 VNĐ
Ghế nệm Eric GCN 024

Ghế nệm Eric GCN 024

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: 00 VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 033*

Ghế nhựa cafe GCP 033*

Giá: 395.000 VNĐ
Ghế cafe eames GCP 001

Ghế cafe eames GCP 001

Giá: 220.000 VNĐ
Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Ghế gỗ cafe BABIE GCG 038

Giá: 600.000 VNĐ
Ghế cafe nhựa chân gỗ GCP 036

Ghế cafe nhựa chân gỗ GCP 036

Giá: 395.000 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 014

Ghế nệm cafe GCN 014

Giá: 00 VNĐ
Ghế nệm cafe GCN 012

Ghế nệm cafe GCN 012

Giá: 00 VNĐ
Ghế Tolix lót mặt gỗ GCS 008A

Ghế Tolix lót mặt gỗ GCS 008A

Giá: 00 VNĐ
Ghế bar Tolix GCS 007

Ghế bar Tolix GCS 007

Giá: 495.000 VNĐ
Ghế sắt mặt đá GCS 053

Ghế sắt mặt đá GCS 053

Giá: 700.000 VNĐ
Ghế nhôm đen GN 053

Ghế nhôm đen GN 053

Giá: 1.150.000 VNĐ
Ghế Tolix GCS 006

Ghế Tolix GCS 006

Giá: 450.000 VNĐ
Ghế Tolix GCS 008

Ghế Tolix GCS 008

Giá: 420.000 VNĐ
Ghế băng chờ
Ghế băng chờ IOXN 008

Ghế băng chờ IOXN 008

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế băng chờ IOXN 009

Ghế băng chờ IOXN 009

Giá: 2.700.000 VNĐ
Ghế băng chờ GBC 005

Ghế băng chờ GBC 005

Giá: 1.950.000 VNĐ
Ghế băng chờ

Ghế băng chờ

Giá: 3.350.000 VNĐ
Nội thất văn phòng
Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Giá: 00 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Ghế xoay văn phòng GVP 1248

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Ghế lưới văn phong GVP 035-2

Giá: 00 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 030

Ghế văn phòng GVP 030

Giá: 770.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế văn phòng GVP 068

Ghế văn phòng GVP 068

Giá: 530.000 VNĐ
Ghế chân quỳ GVP 046

Ghế chân quỳ GVP 046

Giá: 00 VNĐ
Ghế phòng họp 1116

Ghế phòng họp 1116

Giá: 830.000 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Giá: 00 VNĐ
Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Ghế xoay văn phòng GVP 048-1

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới cao GVP 052C

Ghế lưới cao GVP 052C

Giá: 00 VNĐ
Ghế lưới cao GVP 052C

Ghế lưới cao GVP 052C

Giá: 00 VNĐ
tin tức - sự kiện
 • Top 4 loại bàn ghế cafe đẹp giá rẻ

  Bàn ghế cafe trên thị trường với đa dạng mẫu mã và chất liệu khác nhau, tuy nhiên không phải loại nào cũng đảm bảo tính thẩm mỹ, giá rẻ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Vậy nên, nếu bạn đang có ý định mua bàn ghế cafe mà chưa lựa chọn được mẫu mã nào ưng ý thì có thể tham khảo top 4 gợi ý sau đây nhé!
  xem chi tiết
 • Bàn ghế café bằng sắt

  Bàn ghế café bằng sắt hiện là dòng sản phẩm rất được ưa chuộng và sử dụng phổ biến ở nhiều quán café. Vậy bạn có biết bàn ghế café có những ưu điểm gì thuyết phục người dùng? Nên mua bàn ghế café bằng sắt ở đâu để được đảm bảo hàng chính hãng, mẫu mã đẹp, đa dạng và giá tốt nhất thị trường? Hãy cùng tham khảo ngay trong bài viết dưới đây.
  xem chi tiết
 • Cách chọn và sắp xếp bàn ghế cafe thu hút nhiều khách hàng

  Việc chọn và sắp xếp bàn ghế cafe phù hợp là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính thẩm mỹ cho không gian, đồng thời cũng thu hút nhiều khách hàng đến quán hơn. Vậy làm thế nào để chọn và sắp xếp vật dụng này trong quán hiệu quả nhất, tham khảo bài viết dưới đây để rút kinh nghiệm cho mình bạn nhé!
  xem chi tiết
 • Mua bàn ghế cafe giá rẻ tại HCM

  Để mua được bàn ghế café giá rẻ tại HCM, bạn cần tìm hiểu kỹ để lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Một số kinh nghiệm được chia sẻ trong bài viết dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn.
  xem chi tiết
 • 4 điều cần lưu ý khi mua bàn ghế cafe

  Mua bàn ghế cafe là việc không hề đơn giản, bởi nó không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng và tiết kiệm chi phí tối đa cho chủ đầu tư. Để tránh đưa ra quyết định sai lầm tốt nhất bạn nên nắm rõ 4 điều lưu ý dưới đây.
  xem chi tiết
 • Lưu ý khi sử dụng bàn ghế cafe xếp ngoài trời

  Không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà bàn ghế cafe xếp còn khá gọn gàng, cho phép người dùng dễ dàng gấp gọn để tạo nên không gian rộng rãi, thoái mái khi cần, bởi vậy không ngạc nhiên khi vì sao ngày càng có thêm nhiều người ưa chuộng sử dụng sản phẩm này. Bài viết sau đây chúng tôi chia sẻ lý do chọn mua bàn ghế cafe xếp ngoài trời và cách sử dụng chúng sao cho hợp lý nhất.
  xem chi tiết
 • Địa chỉ mua bàn ghế café đẹp tại HCM

  Tại Tp.HCM nên mua bàn ghế café ở đâu để được đảm bảo mẫu mã đẹp, đa dạng, chất lượng hàng đầu và đặc biệt là giá cả phải chăng nhất? Đây chắc chắn là băn khoăn của hầu hết các chủ quán café. Nếu bạn cũng đang băn khoăn trong việc tìm kiếm địa chỉ mua bàn ghế café đẹp tại HCM, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để tìm được nhà cung cấp uy tín nhất cho mình.
  xem chi tiết
 • Ưu điểm và tiêu chí chọn bàn ghế cafe mây nhựa

  Nếu như bàn ghế cafe mây tự nhiên có tuổi thọ ngắn, khi để bên ngoài trời rất nhanh hư hỏng, xuống cấp thì bàn ghế cafe mây nhựa hoàn toàn có thể khắc phục được nhược điểm đó. Vậy sản phẩm này có ưu điểm gì, tiêu chí lựa chọn bàn ghế cafe mây nhựa ra sao, cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn bạn nhé!
  xem chi tiết