.

Bàn 2 ghế Texlene GN 005

Mã sản phẩm: 005
Dòng sản phẩm: Bàn ghế cafe
Tình trạng: Còn Hàng
Giá: VNĐ
Số lượng:

Liên hệ mua hàng:
Chia sẽ trên:
Đặc điểm sản phẩm

 

Bàn ghế cafe

 • Ghế Sofa GCN 002

  Ghế Sofa GCN 002

  Giá: VNĐ
 • Ghế Sofa GCN 005

  Ghế Sofa GCN 005

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm GCN 008

  Ghế nệm GCN 008

  Giá: VNĐ
 • Ghế Sofa GCN 012

  Ghế Sofa GCN 012

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm cafe GCN 010

  Ghế nệm cafe GCN 010

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm cafe GCN 011

  Ghế nệm cafe GCN 011

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm cafe GCN 019

  Ghế nệm cafe GCN 019

  Giá: VNĐ
 • Ghế nệm Monet cafe GCN 019

  Ghế nệm Monet cafe GCN 019

  Giá: 750.000 VNĐ
 • Ghế nệm cafe GCN 017*

  Ghế nệm cafe GCN 017*

  Giá: 850.000 VNĐ
 • Ghế Saarinen nệm GCN 018

  Ghế Saarinen nệm GCN 018

  Giá: 1.050.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế cafe GCN 022

  Bộ bàn ghế cafe GCN 022

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn ghế verpan*

  Bộ bàn ghế verpan*

  Giá: 600.000 VNĐ
 • Ghế nệm GCN 022A*

  Ghế nệm GCN 022A*

  Giá: 950.000 VNĐ
 • Bàn 4 ghế Textilene GN 002

  Bàn 4 ghế Textilene GN 002

  Giá: VNĐ
 • Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

  Bộ 4 ghế nhôm Textilene GN 001

  Giá: 1.150.000 VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

  Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 053

  Giá: 01 VNĐ
 • Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm GN 024A

  Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm GN 024A

  Giá: 550.000 VNĐ
 • Bàn ghế lưới Textilene GN 003

  Bàn ghế lưới Textilene GN 003

  Giá: VNĐ
 • Bàn tròn 4 ghế nhôm GN 053

  Bàn tròn 4 ghế nhôm GN 053

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn tron nhôm 6 ghế nhôm GN 051

  Bộ bàn tron nhôm 6 ghế nhôm GN 051

  Giá: VNĐ
 • Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

  Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

  Giá: 15.500.000 VNĐ
 • Ghế nhôm Textilene GN 056

  Ghế nhôm Textilene GN 056

  Giá: 1.150.000 VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm GN 010

  Bàn 4 ghế nhôm GN 010

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm Textilene GN 008

  Bàn 4 ghế nhôm Textilene GN 008

  Giá: VNĐ
 • Bàn ghế nhôm Textilene GN 009

  Bàn ghế nhôm Textilene GN 009

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghến nhôm GN 070

  Bộ bàn 4 ghến nhôm GN 070

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 069

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 069

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 069

  Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 069

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 071+

  Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 071+

  Giá: VNĐ
 • Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 071

  Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 071

  Giá: VNĐ
 • Bàn 8 ghế nhôm đức GN 071

  Bàn 8 ghế nhôm đức GN 071

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm đức GN 072

  Bàn 4 ghế nhôm đức GN 072

  Giá: VNĐ
 • Bàn 6 ghế nhôm sân vườn GN 072

  Bàn 6 ghế nhôm sân vườn GN 072

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm GN 073

  Bàn 4 ghế nhôm GN 073

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm GN 076+

  Bàn 4 ghế nhôm GN 076+

  Giá: VNĐ
 • bàn 4 ghê nhôm đúc nâu GN 068

  bàn 4 ghê nhôm đúc nâu GN 068

  Giá: 2.450.000 VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm đúc trắng GN 068

  Bàn 4 ghế nhôm đúc trắng GN 068

  Giá: 2.450.000 VNĐ
 • Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 068+

  Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 068+

  Giá: 2.450.000 VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

  Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

  Giá: 2.450.000 VNĐ
 • Bàn 8 ghế nhôm đúc GN 068

  Bàn 8 ghế nhôm đúc GN 068

  Giá: 2.250.000 VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 077

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 077

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm ngoài trời GN 091

  Ghế nhôm ngoài trời GN 091

  Giá: 2.650.000 VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

  Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

  Giá: 2.650.000 VNĐ
 • Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091+

  Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091+

  Giá: 2.650.000 VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 063

  Ghế nhôm đúc GN 063

  Giá: 2.200.000 VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 057*

  Ghế nhôm đúc GN 057*

  Giá: 1.500.000 VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 060

  Ghế nhôm đúc GN 060

  Giá: 1.350.000 VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm ngoai trơi GN 060

  Bàn 4 ghế nhôm ngoai trơi GN 060

  Giá: 1.620.000 VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

  Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

  Giá: 1.500.000 VNĐ
 • Bàn ghế nhôm đúc GN 088A+

  Bàn ghế nhôm đúc GN 088A+

  Giá: 2.350.000 VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 088A

  Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 088A

  Giá: 2.350.000 VNĐ
 • Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 091A

  Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 091A

  Giá: 2.750.000 VNĐ
 • Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091A

  Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091A

  Giá: 2.750.000 VNĐ
 • Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091A+

  Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091A+

  Giá: 2.750.000 VNĐ
 • bọ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 90

  bọ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 90

  Giá: VNĐ
 • Bộ ban 6 ghế nhôm đúc GN 090+

  Bộ ban 6 ghế nhôm đúc GN 090+

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 080+

  Ghế nhôm đúc GN 080+

  Giá: VNĐ
 • Bộ ghế nhôm đúc sân vườn GN 079

  Bộ ghế nhôm đúc sân vườn GN 079

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 055+

  Ghế nhôm đúc GN 055+

  Giá: 5.450.000 VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 051+

  Ghế nhôm đúc GN 051+

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 054+

  Ghế nhôm đúc GN 054+

  Giá: VNĐ
 • Bàn ghế nhôm đúc GN 053+

  Bàn ghế nhôm đúc GN 053+

  Giá: VNĐ
 • Bàn ghế nhôm đúc GN 67+

  Bàn ghế nhôm đúc GN 67+

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 064+

  Ghế nhôm đúc GN 064+

  Giá: 5.450.000 VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 92+

  Ghế nhôm đúc GN 92+

  Giá: 9.500.000 VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc 092

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc 092

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 92

  Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 92

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 8 ghế nhôm đúc GN 92

  Bộ bàn 8 ghế nhôm đúc GN 92

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 89

  Ghế nhôm đúc GN 89

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 89

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 89

  Giá: VNĐ
 • Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 89+

  Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 89+

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 79+

  Ghế nhôm đúc GN 79+

  Giá: 6.500.000 VNĐ
 • Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm đúc GN 79

  Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm đúc GN 79

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 79

  Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 79

  Giá: VNĐ
 • Bàn 8 ghế nhôm đúc GN79

  Bàn 8 ghế nhôm đúc GN79

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN88

  Ghế nhôm đúc GN88

  Giá: VNĐ
 • Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 88+

  Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 88+

  Giá: VNĐ
 • bộ bàn ghế nhôm đúc sân vườn GN88

  bộ bàn ghế nhôm đúc sân vườn GN88

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 88B+

  Ghế nhôm đúc GN 88B+

  Giá: VNĐ
 • Ghế nhôm đúc GN 75+

  Ghế nhôm đúc GN 75+

  Giá: 3.750.000 VNĐ
 • Bộ bàn 2 ghế nhôm đúc GN 50

  Bộ bàn 2 ghế nhôm đúc GN 50

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50B

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50B

  Giá: VNĐ
 • Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50a

  Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50a

  Giá: VNĐ
 • ban 4 ghế sân vườn nhôm đúc GN 75

  ban 4 ghế sân vườn nhôm đúc GN 75

  Giá: VNĐ
 • Bần nhôm đức BN 010 (1m20)

  Bần nhôm đức BN 010 (1m20)

  Giá: 6.240.000 VNĐ
 • Bàn nhôm đức GN 009 (1m09)

  Bàn nhôm đức GN 009 (1m09)

  Giá: 5.050.000 VNĐ
 • Bàn nhôm đúc BN 007

  Bàn nhôm đúc BN 007

  Giá: 2.390.000 VNĐ
 • Bàn nhôm đúc BN 012 (102*162cm)

  Bàn nhôm đúc BN 012 (102*162cm)

  Giá: 9.100.000 VNĐ