Bàn ghế cafe

Bộ bàn ghế Hol Sankyo GCP 027*

Bộ bàn ghế Hol Sankyo GCP 027*

Giá: 235.000 VNĐ
Bàn Cafe 808

Bàn Cafe 808

Giá: VNĐ
Bàn Cà Phê LHA807

Bàn Cà Phê LHA807

Giá: VNĐ
Bàn Cà Phê LHA805

Bàn Cà Phê LHA805

Giá: VNĐ
Bàn Cà phê BCP LHA806

Bàn Cà phê BCP LHA806

Giá: VNĐ
Bàn Cafe BCP 1545H

Bàn Cafe BCP 1545H

Giá: VNĐ
Bàn Cà Phê BCP 3024

Bàn Cà Phê BCP 3024

Giá: VNĐ
Bàn Cà Phê BCP 3025

Bàn Cà Phê BCP 3025

Giá: VNĐ
Bàn cafe BCP 3015

Bàn cafe BCP 3015

Giá: VNĐ
bàn 4 ghê nhôm đúc nâu GN 068

bàn 4 ghê nhôm đúc nâu GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm đúc trắng GN 068

Bàn 4 ghế nhôm đúc trắng GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoai trời GN 068

Ghế nhôm đúc ngoai trời GN 068

Giá: 2.250.000 VNĐ
Ghế nhôm ngoài trời GN 091

Ghế nhôm ngoài trời GN 091

Giá: 2.650.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 088A

Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 088A

Giá: 2.350.000 VNĐ
Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091A+

Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091A+

Giá: 2.750.000 VNĐ
Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm đúc GN 79

Bộ bàn tròn 4 ghế nhôm đúc GN 79

Giá: VNĐ
Bộ ghế nhôm đúc sân vườn GN 079

Bộ ghế nhôm đúc sân vườn GN 079

Giá: VNĐ
Bộ Ghế Caprice GCP 022

Bộ Ghế Caprice GCP 022

Giá: 450.000 VNĐ
Sofa-Cafe-Starbuck 059

Sofa-Cafe-Starbuck 059

Giá: 1.650.000 VNĐ
Ghế Porada Alba GFN 060

Ghế Porada Alba GFN 060

Giá: 1.700.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 067

Ghế cafe GCP 067

Giá: VNĐ
Ghế cafe nemo

Ghế cafe nemo

Giá: VNĐ
Ghế cafe GSC 051

Ghế cafe GSC 051

Giá: VNĐ
Ghế Bành Resol Como

Ghế Bành Resol Como

Giá: VNĐ
Ghế nhựa Thonet GCP 052b

Ghế nhựa Thonet GCP 052b

Giá: 520.000 VNĐ
Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Ghế Gấp Trong Suốt Acrylic (Nhập Khẩu )

Giá: VNĐ
Ghế nệm GCN 026

Ghế nệm GCN 026

Giá: 800.000 VNĐ
Ghế sofa sát nệm

Ghế sofa sát nệm

Giá: 00 VNĐ
Bàn ghế gỗ Pinnstol Alpha GCG 029

Bàn ghế gỗ Pinnstol Alpha GCG 029

Giá: VNĐ
Ghế cafe sắt GCS 050

Ghế cafe sắt GCS 050

Giá: 320.000 VNĐ
Ghế sofa gỗ lưới GSF 004a

Ghế sofa gỗ lưới GSF 004a

Giá: VNĐ
Bộ bàn ghế sofa GSF 057

Bộ bàn ghế sofa GSF 057

Giá: VNĐ
Ghế Sofa đơn GSF 003

Ghế Sofa đơn GSF 003

Giá: VNĐ
Ghế sắt cafe GCS 018A

Ghế sắt cafe GCS 018A

Giá: VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 020*

Ghế nhựa cafe GCP 020*

Giá: 350.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 015

Ghế cafe GCP 015

Giá: 310.000 VNĐ
Ghế cafe GCP 001A

Ghế cafe GCP 001A

Giá: 680.000 VNĐ
Ghế  nhựa Viento :GCP 018

Ghế nhựa Viento :GCP 018

Giá: 510.000 VNĐ
Bộ bàn cafe BCP 015

Bộ bàn cafe BCP 015

Giá: VNĐ
Bộ bàn ghế GCP 001

Bộ bàn ghế GCP 001

Giá: VNĐ
Bộ Bàn Ghế Filly  GCP 043

Bộ Bàn Ghế Filly GCP 043

Giá: 380.000 VNĐ
Ghế cafe GNĐ 024A

Ghế cafe GNĐ 024A

Giá: 550.000 VNĐ
Ghế cafe GCG 048

Ghế cafe GCG 048

Giá: 500.000 VNĐ
Bàn nhôm lò nướng GN 013

Bàn nhôm lò nướng GN 013

Giá: 10.370.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc BN 007

Bàn nhôm đúc BN 007

Giá: 2.390.000 VNĐ
Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 55b

Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 55b

Giá: 01 VNĐ
Ghế nhôm đức GN 55b

Ghế nhôm đức GN 55b

Giá: VNĐ
Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 061

Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 061

Giá: 1.500.000 VNĐ
Bộ ghế nhôm GN 061

Bộ ghế nhôm GN 061

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đức GN 061

Ghế nhôm đức GN 061

Giá: 1.500.000 VNĐ
Bàn nhôm mặt đá BN 025

Bàn nhôm mặt đá BN 025

Giá: 4.350.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc BN 08

Bàn nhôm đúc BN 08

Giá: 3.440.000 VNĐ
Ghế nhựa cafe GCP 041

Ghế nhựa cafe GCP 041

Giá: 00 VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50a

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50a

Giá: VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50B

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50B

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 50B+

Ghế nhôm đúc GN 50B+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 50A+

Ghế nhôm đúc GN 50A+

Giá: VNĐ
Bàn nhôm đức BN 003

Bàn nhôm đức BN 003

Giá: 2.100.000 VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 50

Giá: VNĐ
Bộ bàn 2 ghế nhôm đúc GN 50

Bộ bàn 2 ghế nhôm đúc GN 50

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 50+

Ghế nhôm đúc GN 50+

Giá: VNĐ
Ghế café Reford xếp gọn GCG 025

Ghế café Reford xếp gọn GCG 025

Giá: 890.000 VNĐ
Bộ 4 ghế gỗ Reford gấp GCG 025

Bộ 4 ghế gỗ Reford gấp GCG 025

Giá: 890.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 75+

Ghế nhôm đúc GN 75+

Giá: 3.750.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 88B+

Ghế nhôm đúc GN 88B+

Giá: VNĐ
bộ bàn ghế nhôm đúc sân vườn GN88

bộ bàn ghế nhôm đúc sân vườn GN88

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 88+

Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 88+

Giá: VNĐ
ban 4 ghế sân vườn nhôm đúc GN 75

ban 4 ghế sân vườn nhôm đúc GN 75

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN88

Ghế nhôm đúc GN88

Giá: VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 89+

Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 89+

Giá: VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 89

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 89

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 89

Ghế nhôm đúc GN 89

Giá: VNĐ
Bộ bàn 8 ghế nhôm đúc GN 92

Bộ bàn 8 ghế nhôm đúc GN 92

Giá: VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 92

Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 92

Giá: VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc 092

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc 092

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 92+

Ghế nhôm đúc GN 92+

Giá: 9.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 064+

Ghế nhôm đúc GN 064+

Giá: 5.450.000 VNĐ
Bàn ghế nhôm đúc GN 67+

Bàn ghế nhôm đúc GN 67+

Giá: VNĐ
Bàn ghế nhôm đúc GN 053+

Bàn ghế nhôm đúc GN 053+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 054+

Ghế nhôm đúc GN 054+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 051+

Ghế nhôm đúc GN 051+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 055+

Ghế nhôm đúc GN 055+

Giá: 5.450.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 080+

Ghế nhôm đúc GN 080+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN058+

Ghế nhôm đúc GN058+

Giá: 7.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 79+

Ghế nhôm đúc GN 79+

Giá: 6.500.000 VNĐ
Bàn 8 ghế nhôm đúc GN79

Bàn 8 ghế nhôm đúc GN79

Giá: VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 79

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 79

Giá: VNĐ
Ghế nhôm lưới Textilene trắng GN 002

Ghế nhôm lưới Textilene trắng GN 002

Giá: VNĐ
Ghế nhôm sân vườn GN 052+

Ghế nhôm sân vườn GN 052+

Giá: VNĐ
Ghế sân vườn nhôm đúc GN 056+

Ghế sân vườn nhôm đúc GN 056+

Giá: 1.700.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc sân vườn GN 059+

Ghế nhôm đúc sân vườn GN 059+

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 063+

Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 063+

Giá: 2.200.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc BN 001 (60cm)

Bàn nhôm đúc BN 001 (60cm)

Giá: 2.030.000 VNĐ
Bàn nhôm mặt đá BN 018

Bàn nhôm mặt đá BN 018

Giá: 8.800.000 VNĐ
Bộ ban 6 ghế nhôm đúc GN 090+

Bộ ban 6 ghế nhôm đúc GN 090+

Giá: VNĐ
bọ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 90

bọ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 90

Giá: VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091A

Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091A

Giá: 2.750.000 VNĐ
Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 091A

Bộ bàn ghế nhôm đúc GN 091A

Giá: 2.750.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 088A

Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 088A

Giá: 2.350.000 VNĐ
Bàn ghế nhôm đúc GN 088A+

Bàn ghế nhôm đúc GN 088A+

Giá: 2.350.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc (90*150cm)

Bàn nhôm đúc (90*150cm)

Giá: 8.640.000 VNĐ
Ghê nhôm đúc 091

Ghê nhôm đúc 091

Giá: 2.750.000 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Bàn 4 ghế nhôm ngoài trời GN 065*

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 065*

Ghế nhôm đúc GN 065*

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 066+

Ghế nhôm đúc GN 066+

Giá: 1.580.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc lò nướng BN 017

Bàn nhôm đúc lò nướng BN 017

Giá: VNĐ
Bàn nhôm mặt đá BN 024

Bàn nhôm mặt đá BN 024

Giá: 2.750.000 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm ngoai trơi GN 060

Bàn 4 ghế nhôm ngoai trơi GN 060

Giá: 1.620.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 060

Ghế nhôm đúc GN 060

Giá: 1.350.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 057*

Ghế nhôm đúc GN 057*

Giá: 1.500.000 VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 063

Ghế nhôm đúc GN 063

Giá: 2.200.000 VNĐ
Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091+

Bàn 8 ghế nhôm ngoài trời GN 091+

Giá: 2.650.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 091

Giá: 2.650.000 VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 077

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 077

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 077+

Ghế nhôm đúc ngoài trời GN 077+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc có nệm GN 068

Ghế nhôm đúc có nệm GN 068

Giá: 2.450.000 VNĐ
Bàn 8 ghế nhôm đúc GN 068

Bàn 8 ghế nhôm đúc GN 068

Giá: 2.250.000 VNĐ
Bàn nhôm mặt đá BN 023

Bàn nhôm mặt đá BN 023

Giá: 4.500.000 VNĐ
Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 068+

Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 068+

Giá: 2.450.000 VNĐ
Bần nhôm đức BN 010 (1m20)

Bần nhôm đức BN 010 (1m20)

Giá: 6.240.000 VNĐ
Bàn nhôm đúc BN 005 (80cm)

Bàn nhôm đúc BN 005 (80cm)

Giá: 2.340.000 VNĐ
Bàn nhôm lò nướng mặt đá BN 20

Bàn nhôm lò nướng mặt đá BN 20

Giá: 13.100.000 VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm GN 076+

Bàn 4 ghế nhôm GN 076+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đức GN 076

Ghế nhôm đức GN 076

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm GN 073

Bàn 4 ghế nhôm GN 073

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 073

Ghế nhôm đúc GN 073

Giá: VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm sân vườn GN 072

Bàn 6 ghế nhôm sân vườn GN 072

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm đức GN 072

Bàn 4 ghế nhôm đức GN 072

Giá: VNĐ
Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 072+

Bàn 2 ghế nhôm đúc GN 072+

Giá: VNĐ
Bàn 8 ghế nhôm đức GN 071

Bàn 8 ghế nhôm đức GN 071

Giá: VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 071

Bàn 6 ghế nhôm đúc GN 071

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 071+

Bàn 4 ghế nhôm đúc GN 071+

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 071

Ghế nhôm đúc GN 071

Giá: 2.000 VNĐ
Bàn nhôm có lò nướng BN 11

Bàn nhôm có lò nướng BN 11

Giá: 6.900.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 069

Bộ bàn 6 ghế nhôm đúc GN 069

Giá: VNĐ
Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 069

Bộ bàn 4 ghế nhôm đúc GN 069

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc cafe GN 069+

Ghế nhôm đúc cafe GN 069+

Giá: 2.690.000 VNĐ
Bộ bàn 4 ghến nhôm GN 070

Bộ bàn 4 ghến nhôm GN 070

Giá: VNĐ
Ghế nhôm đúc GN 070+

Ghế nhôm đúc GN 070+

Giá: 2.550.000 VNĐ
Bàn nhôm đức GN 009 (1m09)

Bàn nhôm đức GN 009 (1m09)

Giá: 5.050.000 VNĐ
Ghế băng dài

Ghế băng dài

Giá: VNĐ
Bàn ghế nhôm Textilene GN 009

Bàn ghế nhôm Textilene GN 009

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm Textilene GN 008

Bàn 4 ghế nhôm Textilene GN 008

Giá: VNĐ
Bàn 4 ghế nhôm GN 010

Bàn 4 ghế nhôm GN 010

Giá: VNĐ
Ghế nhôn Textilene GN 010

Ghế nhôn Textilene GN 010

Giá: VNĐ
Ghế nhôm Textilene GN 056

Ghế nhôm Textilene GN 056

Giá: 1.150.000 VNĐ
Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Bàn Ô van nhôm 6 ghế GN 051

Giá: 15.500.000 VNĐ
Bộ bàn tron nhôm 6 ghế nhôm GN 051

Bộ bàn tron nhôm 6 ghế nhôm GN 051

Giá: VNĐ
Ghế lưới Textilene GN 007

Ghế lưới Textilene GN 007

Giá: VNĐ
Ghế lưới Textilene GN 006

Ghế lưới Textilene GN 006

Giá: 01 VNĐ
Bàn tròn 4 ghế nhôm GN 053

Bàn tròn 4 ghế nhôm GN 053

Giá: VNĐ
Ghế nhôm GN 050

Ghế nhôm GN 050

Giá: 1.250.000 VNĐ
Bàn 2 ghế Texlene GN 005

Bàn 2 ghế Texlene GN 005

Giá: VNĐ
Bàn cafe nhập khâur BCP 015

Bàn cafe nhập khâur BCP 015

Giá: VNĐ
Ghế nhôm lưới GN 004

Ghế nhôm lưới GN 004

Giá: 1.500.000 VNĐ
Bàn ghế lưới Textilene GN 003

Bàn ghế lưới Textilene GN 003

Giá: VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Bàn 6 ghế nhôm GN 052 A

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bàn 6 ghế nhôm GN 052

Bàn 6 ghế nhôm GN 052

Giá: 13.900.000 VNĐ
Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 050

Bộ bàn 6 ghế nhôm GN 050

Giá: 01 VNĐ